แจ้งประกาศ

แจ้งประกาศ

"แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการไดเจสต์ ( IPCD2015)
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558 "

จากเดิมที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี มาเป็น โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ดัชนีหุ้น

ราคาทองคำ

ราคาน้ำมัน

Site Stats
จำนวนผู้ชมทั้งหมด wordpress statistics
จำนวนหน้าที่เปิดทั้งหมด
page view
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร/แฟกซ์ 02-2189526 มือถือ 080-8055522

© 2013-2014 สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย