skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

บทความอัพเดต
17Aug 21

การขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือต่ออายุใบรับรองฯ กับกรมปศุสัตว์ โดยทางไปรษณีย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

# เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้หากสัตวแพทย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือต่ออายุใบรับรองฯ กับกรมปศุสัตว์ โดยทางไปรษณีย์ รบกวนให้สัตวแพทย์ทุกท่าน 1. ระบุผู้รับ : ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 2. จัดส่งไปรษณีย์ ผ่านบจ.ไปรษณีย์ ไทย ( จะสะดวกและรวดเร็ว ถึงผู้รับได้ทันที ) และวงเล็บมุมซองให้ด้วยว่า ต่ออายุ/ขอใบอนุญาตสพ.คุมฟาร์ม

20Aug 20

คลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการสัมมนา ‘อาหารสัตว์ผสมยา ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกกฎหมายในยุค New Normal’

1. Introduction 2. Part - 1 น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ 3. Part - 2 เภสัชกร นัคนันท์ ชิตอรุณ 4. Part - 3 สัตวแพทย์หญิง บุญญิตา รุจทิฆัมพร 5. Q&A - 01 6. Q&A - 02…

อ่านบทความทั้งหมด
September 2023
S M T W T F S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ผู้สนับสนุน

DIAMOND PLATINUM GOLD
Back To Top