skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย แสดงความยินดีกับสัตวแพทย์ตัวอย่าง

ในงาน “วันฟ้าใส รวมใจฟ้าหม่น” ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

Back To Top